Yönetici Eğitimi

Yönetici Eğitimi

 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 2. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Temel Prensipler ve Yeni Yaklaşım
 3. İş Hukuku
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden, Devlet, İşçi ve İşverenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 5. Kaza Nedenlerinin Analizi
 6. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
 7. Risk Yönetimi ve Risk Değerlendirmesi
 8. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Düzenlenecek Belge ve Kayıtlar
 11. Acil Durum ve Yönetimi
 12. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD), Seçimi, Temini ve Kullanımı
 13. Patlamadan Korunma Dokümanı ve Hazırlanması
 14. Sağlık ve Güvenlik Planı ve Hazırlanması

Hizmet Talep Formu

Kurum Bilgileri