Çalışan Eğitimi

Çalışan Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Prensipleri
 2. Kaza Nedenlerinin Analizi
 3. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Sorumlulukları
 4. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
 5. Elektrikle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
 6. El Aletleri İle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
 7. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) ve Kullanımı
 8. Elle Taşıma İşlerinde Güvenlik
 9. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 10. Yangın ve Yangından Korunma
 11. Acil Durumlar
Meslek Gruplarına Göre Eğitimler
 1. Yapı İşlerinde Güvenlik
 2. Maden ve Taşocaklarında Güvenlik
 3. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik
 4. Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik
 5. İş Ekipmanlarının Kullanılmasında Güvenlik
 6. Kaynak İşlerinde Güvenlik
 7. Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik
 8. Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik
 9. Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
 10. Basınçlı Kaplarda Güvenlik
 11. Kaldırma Araçlarında Güvenlik
 12. Fiziksel Risk Etmenleri
 13. Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik
 14. Biyolojik Risk Etmenleri
 15. Ergonomi
 16. İş Makinalarında Güvenlik
 17. Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi

Hizmet Talep Formu

Kurum Bilgileri